برج ها

برج ها

برج ها، یک سازه آهنی چند ضلعی و بسیار مرتفع می باشد که برای روشنایی محوطه های بزرگ به کار گرفته می شود. ارتفاع برج ها بسته به نوع کاربری آن حداقل از ۶ متر تا حداکثر ۶۰  متر هم می رسد و سازه آهنی آن یک استوانه چند وجهی بین (۶ تا ۱۶ ضلع) می باشد 

اطلاعات تماس

 تلفن دفتر فروش : 34218058-031
همراه مدیر فروش : خانم رضائیان 09135559422
آقای اعرابی 09131653627

نشانی ما

نشانی دفتر اصفهان  : اصفهان ، خیابان خانه اصفهان
نشانی کارخانه گروه صنعتی پایه سازان سپهر : اصفهان،نجف آباد