پایه چراغ ها

پایه چراغ ها

غالبا هنگام رانندگی در خیابان ، جاده و پیاده روی در معابر شهری انواع پایه چراغ ها را مشاهده کرده اید، پایه چراغ ها در ارتفاع های مختلف با مدل های متفاوت ساخته می شود که در فاصله های مشخصی از یکدیگر نصب و به منظور روشنایی محیط ساخته می شوند که با توجه به معماری شهری در ارتفاع موثر قرار می گیرند. 

 

 

اطلاعات تماس

 تلفن دفتر فروش : 34218058-031
همراه مدیر فروش : خانم رضائیان 09135559422
آقای اعرابی 09131653627

نشانی ما

نشانی دفتر اصفهان  : اصفهان ، خیابان خانه اصفهان
نشانی کارخانه گروه صنعتی پایه سازان سپهر : اصفهان،نجف آباد